Před kratičkou dobou jsme s pomocí Vaší kanceláře prodali nemovitost. Dovolte mi touto cestou poděkovat Vašemu kolektivu a zejména paní Nikole Šoralové za její profesionální a zároveň lidský vstřícný přístup po celou dobu složitého prodeje naši nemovitosti. V celém průběhu prodeje byla paní Šoralová vždy připravena nejen řešit nastálou situaci, ale také potěšit milým slovem v napjatých chvílích, kdy jsme "klesali na mysli". Za to všechno jí patří náš dík.

Makléř měsíce

Michal Prokop

Spolupracujte se mnou
Makléř měsíce