Nymburk: to pravé místo pro investice do nemovitostí

Reality Nymburk - další zhodnocování

Poklidné čtvrti rodinných domů, sídliště v zeleni, rušné centrum, vzácné památky, moderní zástavbu, výrobní haly, velký lesopark, rozsáhlé železniční areály i tichou hladinu říčního přístavu najdeme v Nymburce - městečku u vody.

Historie města Nymburk

Ve druhé polovině 13. století založil město král Přemysl Otakar II. na nevysokém pahorku nad řekou, který byl osídlen již v době neolitu. Celý středověk potom toto královské město sloužilo jako strategické místo chránící centrum státu - Prahu. Staletý plynulý rozvoj města přerušila až třicetiletá válka. Nymburk byl vypálen a vydrancován, došlo kvelkému poklesu počtu obyvatel. Doba úpadku trvala celé věky.

Rozmach se do města vrátil až v sedmdesátých letech 19. století, kdy byla k Nymburku dovedena dráha. Město se tak začalo rozšiřovat za hradby, především na sever a západ knové přirozené hranici - železniční trati.

Výstavbu dalších obydlí v rodinných i činžovních domech si vynutil příliv železničních zaměstnanců, kteří našli zdroj obživy na dvou nádražích, dále na seřazovacím nádraží, v depu a později i v železničních strojírnách.

Postavený kamenný most přes Labe umožnil rozšíření města i na druhý říční břeh. Idylu Nymburka začátku 20. století známe dobře z knížek Bohumila Hrabala, který strávil dětství ve zdejším „postřižinském“ pivovaru.

Železnice však do města přilákala další podniky a z Nymburka se stalo přirozené centrum pro širší okolí. To bylo potvrzeno v šedesátých letech vznikem okresu Nymburk. Město se statutem okresního centra se dočkalo dalšího rozvoje občanské vybavenosti do té doby v mnohém zanedbané a výstavby dvou panelových sídlišť s byty pro nové obyvatele předně zokolních obcí.

Nová výstavba se ale necitlivě projevila v některých částech historického jádra, kde je dnes památková zóna. Nymburk se však rozrostl v patnáctitisícové město.

Rozvoj města

Po roce 1989 si Nymburk udržel postavení regionálního centra, a to i po zrušení okresních úřadů. I zde se rozvinula síť obchodů a služeb.

Zásadní modernizací a rozšířením prošly:

  • základní školy
  • gymnázium
  • původní radnice

Obyvatelům je dále k dispozici základní umělecká škola, střední odborné učiliště, řada ambulancí specializovaných lékařů, nemocnice s modernizovaným vybavením a stanoviště záchranné služby, o bezpečí se starají profesionální hasiči, městská i státní policie. Město je obcí s pověřeným úřadem.

Nové pracovní příležitosti

Později začaly vznikat nové výrobní areály v severní průmyslové zóně, které tak nahrazují zrušená pracovní místa na dráze i v dalších podnicích. Pracovní místa poskytují vedle nymburských zaměstnavatelů i podniky v Kolíně, Poděbradech nebo Praze, kam se dá pohodlně dojet vlakem.

Železnice

Ve špičce jezdí do Prahy i Kolína až 3 vlakové spoje za hodinu. Železnice zajišťuje po dvou tratích spojení i do řady dalších mnohdy vzdálených míst. Silnice I. třídy, která vede Nymburkem, usnadňuje jízdu do Mladé Boleslavi a dále až na Liberecko a v opačném směru do Kolína a dále na Havlíčkův Brod, Jihlavu či Brno. Blízký je i nájezd na dálnici Praha - Hradec Králové.

Integrace města

Obyvatelům je pro chvíle volna k dispozici několik kulturních zařízení - muzeum, kino, městská knihovna, divadlo - město nabízí dostatečné zázemí pro řadu sportů. Přirozeným rekreačním zázemím je lesopark na Ostrově a síť cyklotras, předně hojně využívané cyklostezky podle Labe vhodné i pro jízdu na bruslích.

Příjemné jsou procházky v historickém jádru Nymburka, které si i po tolika změnách zachovalo půdorys středověkého města se zbytky opevnění, systémem vodních příkopů, gotickým kostelem či odkrytými a zpřístupněnými archeologickými nálezy.

Vývoj města

Po krátkodobém úbytku obyvatel vprvní půli devadesátých let se do města opět stěhují mladí lidé, protože kvalita života v Nymburce se výrazně zlepšila po všech stránkách. Další citelné zlepšení přinesla stavba východního obchvatu města.

Byty Nymburk

Výstavba nových bytů byla realizována především na Labské terase a v blízkosti hlavního nádraží. Řadové a rodinné domy rostly předně na východním a západním okraji města. Pro velké investory určil územní plán pozemky v severní a jižní průmyslové zóně.


Prohlédněte si reality na prodej v Nymburce!

Navštivte oficiální stránky města Nymburk.

Makléř měsíce

Michal Prokop

Spolupracujte se mnou
Makléř měsíce