Kolín: byty a domy ve městě, které žije

Kolín – život v rozvíjejícím se městě

Obnovou historických domů v památkové rezervaci, výstavbou nových čtvrtí, rozvojem průmyslových zón, obchvatu, modernizací objektů občanské vybavenosti, přílivem nových obyvatel, tím vším je poznamenán Kolín.

Historie města Kolín

Na místě dnešního Kolína existovalo osídlení již dávno v pravěku, Slované zde žili od 6.století. Samotné město vzniklo přenesením sídla původní osady asi sedm kilometrů po proudu Labe na vyvýšenou skálu na jeho levém břehu, a to zřejmě zásluhou krále Otakara II. ještě před rokem 1261.

Královské město leželo na obchodní stezce. Jeho význam podtrhla dvojí kamenná hradba, ze severu jej chránil tok Labe. Opevnění však stálo i na vyvýšenině na protilehlém břehu řeky. Vdobě sedmileté války se zde roku 1757 strhla jedna znejvětších bitev mezi rakouským a pruským vojskem.

Minulost města ovlivnila přítomnost významné židovské obce. Zásadní rozmach pak přinesla v průběhu 19. a první poloviny 20. století železnice. Kolín se stal významným železničním uzlem, kde se křižují dvě snad nejvýznamnější tratě v ČR. Začaly vznikat nové městské části se zástavbou rodinných domů i honosných vil. Obytné čtvrti vyrostly i na druhém břehu Labe – na Zálabí.

Rozvoj města se zcela nezastavil ani v komunistickém období, kdy vedle rozšiřování stávajících průmyslových podniků, vznikaly nové byty v panelových domech. S bytovou výstavbou přišel i rozvoj občanské vybavenosti v socialistickém duchu. Město však poznamenala i necitlivá výstavba čtyřproudového silničního průtahu a chátrání staré části. Z Kolína se přesto stalo třicetitisícové město.

Rozvoj města

Nová doba, nové možnosti

Rok 1989 přinesl Kolínu novou perspektivu. Předně se dočkalo obnovy historické jádro města se zachovalým středověkým půdorysem – nyní památková rezervace. Do romantických křivolakých uliček se vrátily obchůdky, penziony a restaurace.

Neopravené domy jsou již výjimkou. Starému městu vévodí národní kulturní památka, gotický chrám svatého Bartoloměje, který je pro své citlivé osvětlení zdálky viditelný i vnočních hodinách.

Jinou kvalitativní změnou bylo zlepšení životního prostředí, předně snížení exhalací, útlum chemické výroby a výrazné zlepšení čistoty Labe.

Historické památky

Najdeme zde i židovské ghetto se synagogou zbytky hradeb. K památkám patří i nyní rekonstruovaný zámek a pozdější pivovar, barokní kostel svatého Víta na Zálabí nebo druhý největší židovský hřbitov v ČR.

Integrace města

Obchody a služby hojně vznikaly i v jiných čtvrtích, ve městě má zastoupení řada obchodních řetězců. Reprezentace města se pustila do obnovy inženýrských sítí, silnic, chodníků a rovněž občanské vybavenosti.

Město tak dnes kromě školek, základních, středních škol i vysoké školy základní umělecké školy s dlouhou tradicí nabízí svým obyvatelům:

  • městské divadlo
  • moderní kino s dvěma sály
  • kulturní dům s tanečním sálem
  • muzeum v několika historických budovách s řadou stálých expozic a několika výstavami do roka.

Rekreační zázemí vedle mnoha sportovišť včetně sportovních hal, zimního stadionu nebo zmodernizovaného bazénu letního aquaparku tvoří oba břehy Labe včetně Labské cyklostezky, která v budoucnu povede podle celého toku prakticky od pramene až k ústí řeky do Severního moře, Kmochův ostrov a lesy severovýchodně od města.

Význam Kolína

Díky poloze na nejvýznamnější železniční trati mohou obyvatelé Kolína využívat nesčetně spojů včetně mezinárodních rychlíků do řady měst v ČR včetně Prahy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Brna, Olomouce, Ostravy či Jihlavy. Blízká dálnice na Hradec Králové poskytne po své dostavbě k polským hranicím snadný přístup do východních Krkonoš, křížení této dálnice splánovanou rychlostní komunikací zpřístupní Orlické hory nebo Jeseníky.

Již dnes jsou ale k rekreaci snadno dostupné Železné hory, Vysočina a Posázaví.

Kolín jako významné správní centrum je sídlem úřadů patřících k obcím třetího stupně, sídlí zde profesionální hasiči, zdravotnická záchranná služba a krajská oblastní nemocnice, která prochází zásadní modernizací v řádech stovek milionů korun.

Nové možnosti s T.P.C.A.

Novým impulzem pro rozvoj města bylo rozhodnutí o výstavbě automobilky T.P.C.A., která začala vyrábět v roce 2005. Nová továrna vytvořila 3000 pracovních míst a byla impulsem pro příchod dalších investorů v městských průmyslových zónách. Práce přilákala do města nové obyvatele a oživila i výstavbu bytů a rodinných domů nejen v Kolíně, ale i v přilehlých obcích.

To sebou přineslo i další rozvoj obchodní sítě a služeb včetně občanské vybavenosti.

Z Kolína se tak stalo město střední velikosti, které svým obyvatelům poskytuje kulturu, rekreační zázemí, zdravotní zabezpečení, síť škol a dalších služeb pro rodiny s dětmi. Díky svému rozvoji město poskytuje prostor k uplatnění i pro podnikatele a živnostníky působící v nejrůznějších oborech.

Proto se v Kolíně i jeho okolí stále zvyšuje poptávka po všech realitách od pozemků přes byty, rodinné domy, obchody, kanceláře i výrobní či skladové areály.

Navštivte oficiální stránky Kolína.

Makléř měsíce

Pavel Jílek

Spolupracujte se mnou
Makléř měsíce