Nechte si svou nemovitost proklepnout od základu, rozhodně se vám to vyplatí!

Inspektor

Inspekce nemovitostí přináší řadu výhod jak pro kupující, tak prodávající. Inspekce totiž v prvé řadě zajistí, že nákup i prodej nemovitosti bude naprosto fér, a to se nám líbí. Abychom to shrnuli, kupující zkrátka nebude kupovat zajíce v pytli a bude jasně vědět, do čeho jde. Prodávající onoho zajíce v pytli zase nebude nabízet a zajistí si tak rychlejší prodej, důvěru a hlavně slušnou výhodu nad ostatními. A to se vyplatí! Pojďme se teď seznámit s novou službou do detailu.

 

Podívejte se inspekci na zoubek

Inspekce nemovitosti je vlastně auditem kvality, který provádí kvalifikovaný specialista, tedy inspektor. Výsledkem jeho činnosti je podrobná auditorská zpráva, takzvaný protokol z inspekce nemovitosti. Součástí tohoto protokolu jsou například základní technické údaje o stavebních konstrukcích a vybavení nemovitosti, soupis vad a nedodělků včetně klasifikace jejich závažnosti a ocenění nápravných opatření. Nemovitost je na závěr celkově zhodnocena a jsou pro ni vydána doporučení a další důležitá sdělení.

 

5 pádných důvodů, proč využít inspekci nemovitosti

JSTE KUPUJÍCÍ JSTE PRODÁVAJÍCÍ
1) Budete přesně vědět, co kupujete. 1) Zvýšíte důvěryhodnost při prodeji.
2) Výrazně snížíte rizika případné reklamace. 2) Získáte výraznou konkurenční výhodu.
3) Získáte podklad pro vyjednání výhodnější kupní ceny. 3) Urychlíte prodej.
4) Budete mít větší kontrolu nad svými náklady. 4) Získáte certifikační elektronické razítko použitelné v inzercích.
5) Dozvíte se, jak si nalezenými nedostatky poradit. 5) Protokol z inspekce se může stát součástí kupní smlouvy a chránit vaše práva.

Makléř měsíce

Klára Jílková

Spolupracujte se mnou
Makléř měsíce