ZpětÚvod Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže

Pořadatel

Mireas s.r.o., Sídliště 1434/15, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Organizátor

eBRÁNA s.r.o., Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, Česká republika

Doba trvání soutěže

Soutěž potrvá od 25. 5. 2015 do 10. 10. 2015 10:10 hod

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky starší 15 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky mladší 15 let s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce, která v době trvání soutěže splní stanovené podmínky soutěže:

 1. Stane se fanouškem realitní kanceláře Mireas na Facebooku.

 2. Navštíví jedno z 10 uvedených míst, vyfotí u něj selfie a vloží ji na zeď na Facebooku. Nebo využije tzv. žolíka, což je fotka u některé pobočky Mireas nebo u firemního auta Mireas.

Počet fotografií od jednoho soutěžícího není omezen.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Porušení těchto pravidel v kterémkoli bodě je důvodem k automatickému vyloučení ze soutěže.

Místa pro vyfocení selfie:

 • Lysá nad Labem - Památník Bedřicha Hrozného

 • Milovice - italský vojenský hřbitov

 • Nymburk - vodárenská věž

 • Mladá Boleslav - Muzeum Škoda auto

 • Benátky nad Jizerou - Muzeum hraček

 • Stará Boleslav - kostel sv. Václava

 • Čelákovice - nová lávka přes Labe

 • Poděbrady - sluneční hodiny na kolonádě

 • Loučeň - Labyrint

 • Jabkenice - Památník Bedřicha Smetany

Průběh vylosování

Vylosování 10 výherců proběhne 10. 10. 2015 za přítomnosti advokáta. Výherci budou následně kontaktováni na Facebooku.

Výherci

Vyhrává 10 soutěžících, kteří dodrží všechna Pravidla soutěže a budou na konci soutěže vylosováni.

Výhry

Výhrami v soutěži jsou:

 1. Místo - peníze v hodnotě 10.010 Kč

 2. Místo - wellness pobyt v hodnotě 5.010 Kč

 3. Místo - adrenalinový zážitek v hodnotě 2.010 Kč

 4. Místo - večeře pro 2  v hodnotě 1.010 Kč

 5. Místo - nákup farmářských potravin v hodnotě 710 Kč

 6. Místo - masáž celého těla v hodnotě 610 Kč

 7. Místo - pohonné hmoty v hodnotě 510 Kč

 8. Místo - voucher do knihkupectví v hodnotě 310 Kč

 9. Místo - 2x lahev značkového vína

 10. Místo - lahev sektu

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni pracovníci Pořadatele (i bývalí) i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii.

V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.

Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webu www.mireas.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže. 


Hledání realit:

Zahraniční nemovitosti v nabídcereality@mireas.cz

774 982 161

Chci prodat

Nemůžete najít tu správnou nemovitost? Napište hlídacímu Karlovi!


Mireas - všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Kontakty
Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o. Realitní software - RealBrána

Nahoru ↑